2008

Stara osnovna škola u Boždarevcu , Opština Barajevo – restauracija
Stara kuća porodice Miletić u Vreocima, Opština Lazarevac – priprema za dislokaciju
Manastir Fenek – crkva svete Petke
Kapela porodice Spirta na Zemunskom groblju

2. faza sanacije i restauracije
Spomenik na mestu stradanja despota Stefana Lazarevića

Restauracija
Spomen česma Crkvenac u Mladenovcu

Sanacija, restauracija i uredjenje
Jevrejsko groblje u Ledinama

Sanacija i uredjenje
2004

 

Radovi na kulturnim dobrima izvedeni 2004. godine