Arheološki lokalitet Lugovi u Županjcu leži južno od sela sa desne strane Ibarske magistrale, idući od Beograda prema Ljigu, i zahvata veću površinu.