Kao deo kompleksa Konaka kneginje Ljubice, oko 1836. godine podignuta je pomoćna zgrada u koju je kasnije smeštena Umetnička škola.