Zgrada je sagradjena 1935. godine kao porodična kuća beogradskog lekara Radomira Ćirkovića. Pored vlasnika, u njoj su stanovali partijski aktivisti, Lazar Kočović i Petruša Kočović-Zorić.