Zgrada Sokolskog doma „Matica“ je sagrađena u periodu od 1929. do 1935. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića, velikog pobornika sokolskog pokreta.