Zgrada Novog dvora gradjena je od 1911. do 1922. godine za dvor kralja Petra I Karadjordjevića, prema projektu arhitekte Stojana Titelbaha, kao njegovo najznačajnije ostvarenje.