Skip to Content

Blog Archives

Zgrada Druge ženske gimnazije

Zgrada Druge ženske gimnazije, sada Elektrotehnička škola Nikola Tesla, sagradjena je 1933. godine po projektu arhitekte Milice Krstić-Čolak-Antić, na mestu Više ženske škole i Državnog saveta.

0 Continue Reading →

Zgrada Druge ženske gimnazije

Zgrada Druge ženske gimnazije, danas Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, podignuta je 1933. godine prema projektu arhitekte Milice Krstić (1887-1964), nekadašnje učenice ove školske ustanove, na mestu Više ženske škole i zgrade Državnog saveta.

0 Continue Reading →