Zgrada Dečijeg doma kraljice Marije u Zemunu je sagrađena 1919. godine, prema projektu građevinara Franje Katinčića.