Skip to Content

Blog Archives

Zgrada Arhiva Srbije

Zgrada Arhiva Srbije podignuta je 1928. godine po projektu arhitekte Nikolaja Krasnova. Jedna je od retkih javnih zgrada sagradjenih upravo za ovu namenu.

0 Continue Reading →

Zgrada Arhiva Srbije

Medjunarodni dan arhiva se obeležava 09. juna. Stoga, donosimo priču o spomeniku kulture pod nazivom „Zgrada Arhiva Srbije“. 

0 Continue Reading →