Skip to Content

Blog Archives

Zgrada Ekonomske škole

U vreme kada je podignuta bila je najlepša i najmodernija školska zgrada u prestonici.

0 0 Continue Reading →

Zgrada Seizmološkog zavoda

Kamen temeljac je postavljen 10. septembra 1908. godine, a zgrada je završena godinu dana kasnije, u maju. Instrumenti instalirani u novopodignutoj zgradi prvi put su 1910. godine zabeležili zemljotres.

0 0 Continue Reading →

Zgrada Kovnice novca

Glavni Upravni odbor Narodne banke na čelu sa guvernerom Djordjem Vajfertom doneo je 30. decembra 1925. godine odluku o osnivanju domaćeg Zavoda za izradu novčanica, kao i da se odmah po uspostavljanju proizvodnje počne s izradom rezervnih banknota.

0 0 Continue Reading →