Osnivanje današnjeg prostora Zemunskog groblja na Gardošu vezuje se, prema starijim planovima, za period pre 1740. godine, a već sredinom XVIII veka na platou Gardoškog brega prostorno je oformljen kompleks koji čine dva groblja, a konfensionalno tri: pravoslavno, katoličko i jevrejsko, koja su i danas u funkciji.