Skip to Content

Blog Archives

Kuća u Glavnoj ulici br. 7, Zemun

Podignuta je na prelazu HVIII u XIX stoleće. Ima podrum, prizemlje i sprat. Oblikovana je u duhu baroka s elementima klasicizma.

0 Continue Reading →

Brestove medje, Zemun

Na granici atara sela Vojka, Ugrinovci i Nova Pazova nalazi se lokalitet Brestove medje sa ostacima naselja, nekropole i deonice rimskog puta. Lokalitet je identifikovan sa rimskom Mutatio Novitiana koja je bila postavljena na trasi rimskog puta Sirmium – Taurunum – Singidunum.

0 Continue Reading →

Zemunska gimnazija

Velika realka podignuta je 1879. godine, po planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara, na prostoru nekadašnjeg kontumaca, neposredno pošto je zemljište prešlo iz vojnog u magistratsko vlasništvo.

0 Continue Reading →

Magistrat

Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću.

0 Continue Reading →

Nikolajevska crkva

Nikolajevska crkva podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene crkve.

0 Continue Reading →

Izložba „Secesija u starom jezgru Zemuna“

IzložbaSecesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost.

0 Continue Reading →