Skip to Content

Blog Archives

Spomenik Moši Pijade

Spomenik Moši Pijade utvrdjen je za spomenik kulture 1987. godine.

0 Continue Reading →

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu

Arhitekta Jovan Ilkić svrstava se u red najznačajnijih autora srpskog akademizma u periodu od 1884. do 1914. godine

0 Continue Reading →

Palata SANU

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2020. godine uradio Projekat restauracije uličnih fasada i rekostrukcije dekorativnih elemenata kupoli i markize prema istorijskom stanju.

0 Continue Reading →

Palata SANU

Palata Srpske akademije nauka i umetnosti sagradjena je 1923–1924. godine, prema projektu poznatih srpskih arhitekata Dragutina Djordjevića i Andre Stevanovića iz 1912. godine

0 Continue Reading →

Banjički logor

Banjički logor, danas u sastavu Muzeja grada Beograda, utvrdjen je za spomenik kulture 1984. godine.

0 Continue Reading →