Lokalitet Zabran nalazi se u krugu Lovno-šumarskog gazdinstva Dobanovački zabran, na jugoistočnoj periferiji šume.