Kuća predstavlja istorijski spomenik vezan za jednog od najistaknutijih komandanata srpske vojske, vojvodu Petra Bojovića (1853-1945).