Kuća je podignuta početkom XIX veka kao porodična zgrada kapetana Gročanske nahije Dimitrija Golubovića.