Vila profesora Tehničkog fakulteta Dušana Tomića izgrađena je 1931. godine po projektu arhitekata Petra i Branka Krstića.