Kuća je podignuta 1883. godine u stilu akademizma XIX veka. Jednospratna zgrada stambene namene komponovana je kao ugaoni objekat sa istovetno rešenim fasadama.