Lokalitet se nalazi duž Save, sa obe strane ušća reke Vukodraže. U useku savske obale jasno se ocrtava kulturni sloj debeo preko 2.5 m.