Stvaranje književnog fonda Univerzitetske biblioteke započelo je na samom početku 20. veka, kada je Velika škola prerasla u Univerzitet i dobila knjige Srpskog seminara Filozofskog fakulteta.