Iako sagrađen u vreme uspostavljanja novovekovne srpske države1836-37, objekat je pravljen prema principima turskih javnih kupatila.