Tekija hadži-šeiha Muhameda se nalazila na uglu današnjeg Studentskog trga i Višnjićeve ulice.