Skip to Content

Blog Archives

Topčider

Izuzetan prirodni položaj i reljef Topčidera, rečne doline sa bogatom florom i izvorištima, uslovili su da se ovaj prostor tokom dva veka razvija kao mesto za odmor i boravak u prirodi.

0 Continue Reading →

Konak kneza Miloša u Topčideru

U podnožju Topčiderskog brda i Dedinja na raskrsnici na kojoj se sustiču putevi koji dolaze iz Rakovice i Košutnjaka, nalazi se grupisano nekoliko spomenika kulture tesno vezanih za kneza Miloša Obrenovića

0 Continue Reading →

Topčider

Područje prostorne kulturno-istorijske celine Topčider nalazi se nadomak beogradske varoši.

0 Continue Reading →

Kuća Arčibalda Rajsa

Rajsova „vila“ odgovara mnogo više tipu seoske kuće, iako je nameštaj ukazivao na gospodstvo i visok društveni položaj.

0 Continue Reading →