Zgrada Druge ženske gimnazije, sada Elektrotehnička škola Nikola Tesla, sagradjena je 1933. godine po projektu arhitekte Milice Krstić-Čolak-Antić, na mestu Više ženske škole i Državnog saveta.