Skip to Content

Blog Archives

Termoelektrana „Snaga i svetlost“ u Beogradu

Termoelektrana „Snaga i svetlost“ je sagradjena na desnoj obali Dunava u periodu od 1930. do 1932. godine, prema projektu Švajcarskog društva za elektrifikaciju i saobraćaj iz Bazela.

0 Continue Reading →

Termoelektrana „Snaga i svetlost”

Termoelektrana „Snaga i svetlost” sagradjena je na desnoj obali Dunava u periodu od 1930. do 1932. godine, prema projektu Švajcarskog društva za elektrifikaciju i saobraćaj iz Bazela.

0 Continue Reading →