Skip to Content

Blog Archives

Terazijska česma

Česma je podignuta kao utilitarni i dekorativni objekat na Terazijama 1860. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića, kao obeležje njegovog povratka na srpski presto.

0 Continue Reading →

Terazijska česma

Terazijska česma izgradjena je na mestu gde su se ukrštala dva najprometnija puta, Smederevski i Kragujevački, danas Ulica kralja Milana. Nova Terazijska česma podignuta je 1860. godine, na mestu stare česme-terazija iz turskog perioda i drvene kule-vodomera, a iznad većeg rezervoara za vodu, koji se nalazio izmedju današnjih hotela „Moskva“ i „Balkan“.

2 Continue Reading →