Česma je podignuta kao utilitarni i dekorativni objekat na Terazijama 1860. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića, kao obeležje njegovog povratka na srpski presto.