Vila Stevke Milićević je sagradjena 1929-1930. godine, prema projektima istaknutih arhitekata Petra i Branka Krstića.