Stara zgrada Poljoprivrednog fakulteta je sagrađena 1932. godine prema planovima arhitekte Vojina Petrovića, na prostoru nekadašnjeg Kontumaca.