Zgrada Stare škole u Boždarevcu predstavlja jedan od ređe sačuvanih objekata ove namene na širem području Beograda.