Zgrada Stare škole u Boždarevcu predstavlja jedan od redje sačuvanih objekata ove namene na širem području Beograda.