Zgrada osnovne škole u Malom Popoviću, podignuta 1867. godine, poseduje sva tipska obeležja šumadijske čatmare, tipa koji dominira arhitekturom ove oblasti tokom čitavog XIX veka.