Pređi na Sadržaj

Blog arhiva

Stara kuća porodice Žmurić sa kućištem u Maloj Ivanči

Kuća Žmurića je nastala osamdesetih godina XIX veka kao organizovana funkcionalna i građevinska celina za potrebe života i rada jednog tipičnog seoskog domaćinstva toga vremena.

0 Nastavi sa čitanjem →

Stara kuća porodice Žmurić sa kućištem u Maloj Ivanči

Jedna od najvrednijih kuća u etnografskom i arhitektonskom smislu je stara kuća porodice Žmurić. Prema kazivanju meštana, stara porodična zadružna kuća Žmurića, sa početka 19. veka koja se nalazila u neposrednoj blizini škole, porušena je 1962. godine.

0 Nastavi sa čitanjem →