Kuća Žmurića je nastala osamdesetih godina XIX veka kao organizovana funkcionalna i gradjevinska celina za potrebe života i rada jednog tipičnog seoskog domaćinstva toga vremena.