Stara kapetanija u Zemunu je sagrađena 1908. godine za parobrodsku putničku stanicu, po planovima bečkog arhitekte Remela.