Srpsku školu u Batajnici je podigao knez Nikola Vulko u periodu od 1875-1880. godine. Sadrži podrum sa svodovima, dve učionice i učiteljske stanove u prizemlju, kao i tri učionice na spratu.