Hotel „Srpska kruna“ izgradjen je 1869. godine kao najmoderniji i najreprezentativniji hotel u Beogradu toga vremena.