Dom Društva za ulepšavanje Vračara sagrađen je 1902. godine prema projektu arhitekte Milana Antonovića.