Dom Društva za ulepšavanje Vračara sagradjen je 1902. godine prema projektu arhitekte Milana Antonovića.