Zgrada Socijalnog osiguranja, na uglu ulica Nemanjine i Svetozara Markovića, podignuta je u periodu od 1959. do 1962. godine prema projektu arhitekte Alekseja Brkića.