U grupi srpskih manastira koji su pri kraju postojanja srpske srednjovekovne države podignuti u neposrednoj blizini Beograda, posebno mesto pripada manastirima Vinča, Rakovica i Slanci.