Sinagoga „Sukat Šalom” podignuta je tokom 1924-26. godine prema projektu arhitekte Franje Urbana uz učešće Milana Šlanga, dok su naknadni radovi na izmeni enterijera izvedeni 1929. godine, po projektu arhitekte Milutina Jovanovića.