Srpska škola u Gornjoj varoši podignuta 1872. godine, dogradjena je 1912. prema projektu Milana J. Jeremića i Jozefa Marksa, kao parterni objekat izrazito izdužene pravougaone osnove, okrenut dužom stranom ka ulici.