Dom Udruženja novinara Srbije sagrađen je 1934. godine po projektu arhitekte Ernesta Vajsmana, kao izuzetno moderna, potpuno bezornamentalna građevina kubične forme naglašena horizontalama spratova i akcentovana završnom povučenom etažom