Dom Udruženja novinara Srbije sagradjen je 1934. godine po projektu arhitekte Ernesta Vajsmana, kao izuzetno moderna, potpuno bezornamentalna gradjevina kubične forme naglašena horizontalama spratova i akcentovana završnom povučenom etažom