Zgrada Seizmološkog zavoda je građena u periodu od 1908. do 1939. godine, u četiri navrata. Kamen temeljac položen je 10. septembra 1908. godine.