Porodičnu vilu sa tajnom prostorijom za smeštaj ilegalne štamparije KPJ podigao je CK KPJ 1940-41.