Skip to Content

Blog Archives

Palata SANU

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2020. godine uradio Projekat restauracije uličnih fasada i rekostrukcije dekorativnih elemenata kupoli i markize prema istorijskom stanju.

0 Continue Reading →

Palata SANU

Palata Srpske akademije nauka i umetnosti sagradjena je 1923–1924. godine, prema projektu poznatih srpskih arhitekata Dragutina Djordjevića i Andre Stevanovića iz 1912. godine

0 Continue Reading →