Rok za podnošenje apstrakta za konferenciju “Graditeljsko nasledje i urbanizam” je produžen