Skip to Content

Blog Archives

Rekonstrukcija, restauracija i konzervacija Muzeja savremene umetnosti

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije – Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti

0 Continue Reading →

Rekonstrukcija i restauracija Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi

Početkom novembra meseca 2017. godine završeni radovi na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi.

0 Continue Reading →

Rekonstrukcija, restauracija i prezentacija Česme Mehmed paše Sokolovića

Početkom novembra meseca tekuće godine završeni su radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji Česme Mehmed paše Sokolovića.

0 Continue Reading →