Skip to Content

Blog Archives

Obnovljeno spomen obeležje na mestu pogibije kneza Mihaila

Zahvaljujući sredstvima koje je opredelio grad Beograd, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izradio je Projekat sanacije i restauracije spomen obeležja na mestu pogibije kneza Mihaila Obrenovića u Košutnjaku

0 Continue Reading →

Rekonstrukcija, restauracija i konzervacija Muzeja savremene umetnosti

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije – Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti

0 Continue Reading →

Rekonstrukcija i restauracija Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi

Početkom novembra meseca 2017. godine završeni radovi na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi.

0 Continue Reading →