Podignuta je 1786. godine kao pravoslavna kapela Kontumaca. Sagradio ju je zemunski trgovac i sapundžija Teodor Toša Apostolović. Koncipirana je kao jednobrodna gradjevina sa apsidom na istočnoj strani i sa dvosprtnim zvonikom na zapadnoj. Oblikovana je u baroknom stilu.