Lokalitet je oko 1.5 km udaljen od centra naselja Progar, idući putem prema naselju Boljevci, na uzvišenom talasastom terenu nekadašnje obale Save, gde se sada, u okviru njenog starog korita, nalazi ribnjak Živača.